top of page
terapeuter  som tilbyr behandling med
neuromuscleWave 

Under finner du en oversikt over terapeuter i Norge som tilbyr NeuromuscleWave Systembehandling™ og/eller bruker NeuromuscleWave på annen måte i sin terapeutiske praksis. 

Behandling av sykdom

Hvis du ønsker terapeutisk behandling for sykdom anbefaler vi å benytte en terapeut som er registrert i Utøverregisteret i Brønnøysund. Det gir deg trygghet for at terapeuten har gjennomgått en grunnutdanning i en eller flere terapiformer, og er medlem av en utøverorganisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet. Det betyr at terapeuten skal kjenne til regelverket for alternativ behandling, og ha kunnskap om annet relevant regelverk som er viktig for dine rettigheter som pasient. Oppsøk alltid lege ved mistanke om alvorlig sykdom.

 

Terapeuter i Utøverregisteret

Terapeuter som står oppført i Utøverregisteret i Brønnøysund kan benytte ”registrert” i ulike former ved oppgivelse av yrkestittel. Se derfor etter ”registrert” eller ”reg.”  når terapeuten oppgir sin yrkestittel. Noen eksempel på korrekt bruk av slik tittel er:

  • ”Registrert soneterapeut MNNH” eller MNNH reg. (Medlem av Norges Naturterapeuters Hovedorganisasjon).

  • ”Registert akkupunktør MNLH” eller ”MNLH reg.” (Medlem av Norges Landsforbund for Homeopraktikere) osv

  • Eller bare: «Reg. Alternativregisteret”

 «Aut. Helsepersonell» er terapeuter med autorisasjon eller lisens som helsepersonell fordelt på helsepersonellkategorier som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, tannleger, leger, omsorgsarbeidere, fotterapeuter, optikere osv.

 

Utøverregisteret: http://w2.brreg.no/altbas/

 

Forebyggende helse & wellness

Du kan også gå til en terapeut og få en NeuromuscleWave Systembehandling™ for å forebygge god helse og øke velvære, ved å fremme balanse og dynamikk i kroppens muskulære og nevrologiske system.  Da kan det være vel så viktig at terapeuten er sertifisert i dette, som at hun/han er registrert behandler. Hvis det står ”Sertifisert i NeuromuscleWave Systembehandling™ ” under terapeutene vi har oppført nedenfor, så vet du at de har gjennomført et minimum av 30 systembehandlinger.

Terapeuter fra sør til nord

Berit Bogstrand Thorkildsen - Farsund

Allmennpraktiserende terapeut/MNLH reg.

Vita viva AS - biomedisinsk helsesenter

Sertifisert i NeuromuscleWave Systembehandling™

Mobil: +47 904 14 641

Nettside: https://www.vitaviva.no

Facebook: Vita viva

Strandgaten 18

4550 FARSUND

Marit Espejord - Kristiansand

Soneterapuet MNNH reg.

Alternativ Medisin Kristiansand
Marit Espejord

Tlf: 38028822

Vestre Strandgt. 42
4612 KRISTIANSAND

Peder Ragnvald Køltzow - Oslo/Fornebu

Refleksologi - Sertifisert i NeuromuscleWave Systembehandling™

Neurowave Kompetanse AS

Oksenøyveien 80

1366 Lysaker

Mobil:+4793414151

Gro Moldstad - Oslo

Terapeutisk Healing/MNNH reg. Sertifisert i NeuromuscleWave Systembehandling™

Coach, livsveileder og meditasjonslærer

Sted: Bogstadveien 50

Telefon 97077276

Epost: gromoldstad@gmail.com

www.facebook.com/gro.moldstad

Gunhild Bjørkøy Nilsen - Stange/Hedemark

Soneterapi, øreakupunktur, kinesologi/MNNH reg.

Stange Naturterapi
Sentrumgården
2335 Stange
Mob: 95971449
E-post: gunhild@stangenaturterapi.no
 

1 / 1

Please reload

bottom of page