top of page

Mye helse i foten din

Jeg er soneterapeut og har jobbet med Neurotapper™ siden 2016 og fått god erfaring.

I den anledning er jeg invitert til å blogge om soneterapiens historie og grunnprinsipper.

Soneterapien er et gammelt behandlingssystem. Mye tyder på at fotsoneterapi har vært en viktig del av den gamle egyptiske legekunsten, som ifølge den greske historieskriveren Herodot sto høyt. Et veggmaleri i legen Akhmabors grav ( 2330 f.Kr) i Egypt viser teknikker for fotbehandling som også er kjent for dagens soneterapeuter. Ulike former for massasje har blitt brukt av healere i mange gamle kulturer, fra det fjerne Østen til vår egen sivilisasjons vugge i middelhavslandene.

Soneterapi var en del av den medisinsk behandling hos indianerstammer i Nord Amerika. Den ble gjenoppdaget i 1842 av øre-nese-hals-legen William Fitzgerald som videreutviklet og systematiserte behandlingen. Det ble starten på den moderne fotsoneterapien, som ble innlemmet i den medisinske undervisningen i USA. Fitzgerald delte kroppen i ti vertikale soner som han mente samsvarte med fingre og tær. Fitzgerald hevdet at bioelektrisk energi passerte disse sonene på vei til reflekspunkter i hender og føtter, og at forsiktige trykk på disse punktene hadde effekt på alt annet i sonen.

Metoden ble videreutviklet av Eunice D. Ingham (1899-1974), som var både sykepleier og psykoterapeut på 1930-tallet. Ingham jobbet videre med Fitzgeralds påbegynte sonekart, og ga navn til spesifikke reflekspunkter på kroppen.

Behandlingsformen spredte seg videre til Europa, og ble tidlig brukt i Danmark. Siden 1960-tallet har soneterapi vært praktisert i Norge, og er i dag en av de vanligste formene for komplementer behandling. Selv har jeg gått i skole hos Charles Ersdal (1939 – 95). Han var opprinnelig skipsbygger, men måtte slutte på grunn av sykdom. Han fikk god hjelp av refleksologi til å løse sine helseutfordringer, noe som vakte hans egen interesse for faget.

Han utdannet seg til naturlege rundt 1970 og forsket på soneterapi resten av livet. Ersdal stilte høye krav til pasientresultater, og begynte derfor å kartlegge og systematisere sonesystemet på foten. Det resulterte i mange studier og detaljerte kart over sonene på føttene.

Ifølge Ersdal kan foten deles inn i fire ulike deler (overside, underside, utside og innside). Han utviklet soneterapi til å bli en presis og god metode for diagnose og behandling, som kalles Ersdalsmetoden.

Charles Ersdal underviste i mange land og reiste flere ganger til USA for å holde kurs. Studenter kom også fra USA og andre kanter av verden for å motta undervisning av han i Norge. Jeg var med som lærer på flere av disse turene, og jeg jobbet sammen med Ersdal i hans klinikk i Kristiansand i 15 år. Soneterapi er en effektiv form for terapi som praktiseres av mange utøvere og læres bort på flere ulike skoler. Metoden har også sine tilhengere blant leger, og mange studier er gjort rundt om i verden. Ikke minst er soneterapi godt verdsatt blant de mange tusener som årlig får sine føtter behandlet av dyktige soneterapeuter, bare i Norge.

På foten finnes det altså "soner" som gjenspeiler kroppen og vår helsetilstand. Det er her mulig å avdekke og behandle helseproblemer ved å stimulere disse sonene. Denne stimuleringen kan ofte gi ubehag på sonen som behandles, men trigger også kroppens egne helbredelsesprosesser. Punkt innenfor sonen som gjør vondt når de stimuleres, markerer hvor i kroppen problemet ligger. Ved å anvende kontrollerte trykk på de spesifikke sonepunktene på føttene kan en soneterapeut identifisere og behandle problemer i alle deler av kroppen.

Soneterapi regnes som trygt å bruke, men det finnes enkelte kontraindikasjoner. Når vi behandler med soneterapi, gjør vi en såkalt "helhetsbehandling". Det vil si at vi behandler alle kroppens organer og systemer. I utgangspunktet er det mulig å behandle alle mulige tilstander, bortsett fra det vi etter loven ikke har anledning til å behandle, slik som kreft og smittsomme sykdommer. Vi som er fotsoneterapeuter erfarer at det er en svært virksom behandlingsform.

Jeg har jobbet med flere terapiformer, men fotsoneterapi har fulgt meg hele tiden, og er stadig like aktuell og effektiv. Da jeg ble presentert for Neurotapper™ tenkte jeg at den ville lette min egen arbeidssituasjon. Det levde apparatet opp til: det ble mindre belastning på hender og armer. Etter å ha fått enda mer erfaring har jeg blitt ganske overrasket over hvor mye kortere tid det tar å oppnå de samme resultatene som før. I tillegg er behandlingen nå mye mindre ubehagelig. Både mine klienter og jeg er veldig fornøyde.

Nå kommer jeg til Oslo gjerne en gang i måneden og behandler på Fornebu. Jeg holder også kurs og opplæring med bruk av Neurotapper™ i fotsonebehandling. Da brukes de spesialtilpassede tuppene som er laget for fotsonene.


Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
bottom of page