top of page

Salgsbetingelser

Fakturering og kreditt-tid:

Som hovedregel er kreditt-tid fakturadato + 10 dager.  

 

Kursbestillinger:  

Som hovedregel faktureres deltakelse til kurs ved påmelding. Bestillinger er bindende ved påmelding. Sykdom hos kunde, eller andre forhold utenfor vår kontroll, gir ikke rett til refusjon.

 

Neurowave Kompetanse AS kan ved for eksempel lav deltakelse, sykdom hos kursleder, eller andre forhold utenfor vår kontroll, avlyse kurs. Neurowave Kompetanse AS står ikke ansvarlig for deltakernes meromkostninger i slike tilfeller, for eksempel flybilletter eller hotellopphold. Deltakerne har krav på full refusjon på kursavgiften eller kan tilgodeses med en tilgodelapp til senere kurs, tilsvarende kursavgiften på det aktuelle kurset som avlyses. Forfall er fakturadato + 10 dager.

 

Konsulentoppdrag / Rådgivning:  

Konsulentoppdrag faktureres som hovedregel ved fullførte leveranser. For å redusere kredittrisiko og for å sikre mulighet for kunde til å holde oversikt over progresjon, blir større oppdrag fakturert fortløpende ved hver månedsslutt. Forfall på faktura er fakturadato + 10 dager.  

 

Innkrevings- og inkassorutiner:

Fordringer som ikke er betalt 14 dager etter forfall vil motta inkassovarsel. Deretter vil kravet automatisk bli overført til inkasso etter nye 14 dager. Ved forsinket betaling beregnes det 2% forsinkelsesrente pr. måned, fra opprinnelig forfallsdato. Ved betalingsproblemer: Får du betalingsproblemer må dette meddeles oss snarest. Jo tidligere vi får beskjed, desto lettere vil det være å få gjennomslag for en betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan.  

 

Inkasso:

Saker blir sendt til inkasso automatisk etter reglene gitt over. Det vil i praksis si minst 1 måned etter opprinnelig forfall. Henvendelser til oss om ytterligere betalingsutsettelse når saken allerede er sendt til inkasso vil ikke bli realitetsbehandlet. Vi ønsker ikke å påføre våre kunder ulemper, men kan heller ikke akseptere å finansiere fordringer utover de reglene som er beskrevet over.

bottom of page