top of page

Om Neurowave AS

Vi vil gjøre det lett og jobbe med hele kroppen for å styrke det fysiske fundamentet for god helse. Derfor har vi utviklet Neruowave behandlingskonseptet, og behandlings-verktøyet Neurowave™. Vi utvikler oss stadig i samspill med behandlere som finner nye måter å bruke Neurowave™ på.

Mange tilbyr kurs og opplæring, og gir veiledning i egenbehandling. Sammen representerer vi en stor bredde av behandlingsmetoder, fra offentlig autorisert til komplimentære terapier.

Vår friskhet og vitalitet påvirkes av mye: kvaliteten på luften vi puster, vannet vi drikker og maten vi spiser. Om vi beveger oss mye eller lite, om vi beveger oss på hardt og flatt underlag, eller i ujevn og myk natur. Store deler av befolkningen lider i dag av helseplager med multifaktorelle årsaker. Det belaster helsevesenet, og tar ressurser fra de som trenger medisinsk behandling mest.

 

Vi ønsker å bidra til en årsaksrettet og helhetlig fokus på helse, hvor målet er å øke funksjonsnivået hos folk flest. 

Neurowave AS

Peder Ragnvald Køltzow

Helseentrepenør og daglig leder i Neurowave AS

Jeg har vært med å utvikle massasjestoler for det norske bedriftsmarkedet. Det ga meg innsikt i betydningen av å stimulere muskler og bindevev. Studier i refleksologi har lært meg at blokkeringer også kan sitte i det nevrologiske systemet.

 

Å utvikle apparatet Neruowave™ ble en naturlig konsekvens av begge: å stimulere muskler, nerver og bindevev med pulserende mekaniske bølger som ligger i hjernens eget frekvensområde. Det har vært en lang reise, hvor jeg har vært avhengig av hjelp fra erfarne behandlere for å komme i mål.

Med systemisk behandling av hele kroppen kan vi styrke fundamentet for vitalitet og god helse i befolkningen. Tanken på det gir meg også energi til å spre vårt behandlingskonsept og ”tapperen” til alle behandlere som jobber med vev.

Thorun Ranes

Friskvernskonsulent i Neurowave AS

I store deler av mitt voksne liv har jeg jobbet med trening og helse. Som instruktør har jeg hatt hundrevis av spinningtimer, og ledelsesansvar for drift av treningssenter.

De senere år har min hovedfokus vært kosthold og ernæring, inkludert bokutgivelse - "Søtt uten sukker". 

Da jeg utdannet meg til Friskvernskonsulent på Axelsons i Oslo i 2006 fikk jeg innsikt i den terapeutiske betydningen av massasje. Jeg blir ofte imponert over hvor god kjennskap erfarne terapeuter, fra massører til soneterapeuter, har om kroppens systemer. Desto større er gleden når jeg hører fra de samme menneskene at Neurowave™ har gitt dem en ny dimensjon i behandlingen.

Det er inspirerende å jobbe med Neurowave-behandlingskonseptet fordi jeg har alltid vært opptatt av gode helseforebyggende tiltak. 

Neurowave™ er et effektivt helseverktøy som jeg selv bruker regelmessig i egenbehandling. Jeg gleder meg over å kunne samarbeide med engasjerte behandlere og se hvor positivt det sprer seg med denne "behandlingsbølgen."

Lars Ranes

Sivilingeniør og helsegründer i

Neurowave AS

Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, og jobbet som 

helsegründer de siste 20 årene. 

Selv om jeg har fått min ukentlige dose trening på treningssenter, og vært opptatt av god matkvalitet, har jeg i stor grad neglisjert verdien av å jobbe terapeutisk med kroppen. 

Jeg finner det svært givende å være med å utbre Neurowave behandlingskonseptet - å benytte pulserende, rytmiske, mekaniske og lavfrekvente bølger i behandling av vev. At de fleste av oss bærer på mange ømme og vonde punkter i muskler og nervepunkter har vært ukjent for meg. 

Ny forskning fra NTNU viser at dårligere muskelfunksjon når vi blir eldre, i større grad skyldes dårlig nervekommunikasjon, og i mindre grad lite muskelmasse. 

Nå har jeg lært å egenbehandle muskler og vev av mannen som har utviklet Neurowave™, Peder Køltzow, og prøvd forskjellige behandlingsformer av de som bruker apparatet i sin praksis.

Det er ingen grunn til å ta for gitt at kroppens infrastruktur - muskler, nerver og bindevev – er i perfekt stand. Her er det stort potensial i å styrke helsefundamentet i befolkningen.

bottom of page