top of page
Bølger i behandling og forebygging

Den urbane og moderne sivilisasjon har mange utfordringer. Vi går på flatt underlag og får ikke utlignet muskelspenninger i sentrale muskelgrupper som påvirker pust, holdning og gange. De fleste har for lite bevegelse i hverdagen og genererer ikke nok energi for nervesystemet. Når vi beveger oss tilfører vi nervesystemet energi via nervenes mekanoreseptorer. Mekanoreseptorer kan også stimuleres av pulserende mekaniske bølger. Harmoniserende bølger utligner muskel-spenninger og fremmer balanse og dynamikk i bevegelsesapparatet.

 

I Neurowave behandlingskonseptet er vi opptatt av hvordan vi kan benytte pulserende mekaniske bølger i behandling så vel som forebyggende helse, og fremme vitalitet.

Å jobbe med vev

Små og store trykk på muskler, bindevev og nervepunkter utgjør en stor del av arbeidsdagen for behandlere som jobber med vev. Det kan være anstrengende for hender og fingre. Det kan også være smertefullt å bli trykket på. Apparatur som tilfører pulserende mekaniske bølger i muskler, nervepunkter og bindevev kan være et nyttig supplement i behandlingen.

 

Neurowave™ effektiviserer behandlingen, og avlaster hender og fingre. Rytmiske bølger er behagelig både for behandler og pasient.

 

I Neurowave behandlingskonseptet utnytter vi  potensialet i mekaniske pulserende bølger.

For alle som jobber med vev

Fysioterapeuter, osteopater og naprapater trykker på små og store muskler. De løser opp spenninger i muskelknuter (triggerpunkter), og ”gjenoppliver” inaktive muskler og nerver. Med manuelle trykk fremmes balanse og dynamikk i muskler og bevegelsesapparatet. Massører bruker svingende trykk for å styrke musklenes tonus. Dype trykk i bindevevet skaper kompresjoner som øker sirkulasjonen. En dreven soneterapeut trykker rytmisk over 1500 ganger på fotsoner i løpet av en behandling på 20 minutter. Det kan bli opp til 30 000 trykk på en dag. Mange behandlere har behov for å avlaste den manuelle trykk-behandlingen av vev, og gjøre den mer effektiv.  

Behagelige og harmoniserende pulser

I muskelterapi er det viktig å tilnærme seg musklene forsiktig, slik at de ikke spenner seg og påføres nye traumer. Kroppen liker pulserende og rytmiske bølger. Behandlingsmetodikk som tilfører mekaniske bølger i vevet kan gjøre det lettere å tilnærme seg spenninger og ”knuter” i musklene. For sensitive barn kan det bety mye. Å la spente muskler slippe taket ved å la de vibrere er et behandlingsprinsipp i komplementære behandlingsformer. Pulserende mekaniske bølger som er tilpasset i styrke og hastighet skaper resonans, og kan ha en avslappende og harmoniserende effekt.

 i flytsonen

Vi slapper av når vi ligger på stranden og ser og lytter på bølgene som slår innover. Mindre synlig er ”Schumann-resonansen”. Det er en lavfrekvent bølge av elektrisitet og magnetisme som svinger mellom jorda og øvre luftlag med en puls på 8 svingninger i sekundet. Denne bølgen kalles også for jordas eget hjerteslag, og ligger i samme frekvensområde som hjernens våkne alfabølger (8 – 12 Hz). Eksperimenter kan tyde på at når mennesker avskjermes for Schumann-frekvensen forstyrres de normale døgnmessige biorytmene. Når bølgen innføres igjen gjenopprettes normal biorytme og reaksjonshastigheten øker. Når du befinner deg i alfa-tilstand flyter informasjonen fritt mellom hjernehalvdelene. Det er flytsonen – en tilstand av ”avslappet konsentrasjon”. Det er mye terapi i pulserende bølger.

bottom of page