top of page

Om Neurowave AS

Vi vil gjøre det lett og jobbe med hele kroppen for å styrke det fysiske fundamentet for god helse. Derfor har vi utviklet NeruomuscleWave og samarbeider med profesjonelle behandlere for å skape et bredt folkelig engasjement som skal inspirere den enkelte til å ta grep om egen helse.

 

Vår helse påvirkes av mye i løpet av en dag: kvaliteten på luften vi puster, vannet vi drikker og maten vi spiser. Om vi beveger oss mye eller lite, om vi beveger oss på hardt og flatt underlag, eller i ujevn og myk natur. I vårt moderne samfunn forårsaker vår livsstil gjerne uhelse fremfor helse. Store deler av befolkningen lider av sykdom med multifaktorelle årsaker. Det belaster helsevesenet så mye at det ikke lenger er bærekraftig. Utfordringen kan ikke løses med nye medikamenter. Vi kan heller ikke forvente en ny pille for alt som er ille, fremfor å gjøre noe selv.

 

Med utviklingen i Funksjonell medisin i USA og andre deler av verden ser vi lysere på mulighetene for å bygge gode helsefundament. Utdanning tilbys allerede på titalls medisinske universiteter og egne sykehus basert på Funksjonell medisin er etablert. I Funksjonell medisin ser vi kropp, sinn og miljø under et. Målet er å bringe alle delene sammen til en helhet: alt henger sammen med alt slik som det beskrives i systemteorien. I Funksjonell medisin skiller en ikke mellom syk og frisk, men jobber med å bringe det fysiske og mentale funksjonsnivå opp til stadig høyere nivå av god funksjon. Det er en tilnærming vi støtter 100%.

Med våre behandlingsverktøy og kurs i systembehandling vil vi tilby folk muligheten til å øke sitt funksjonsnivå. Vi vil tilby de profesjonelle bedre verktøy for å jobbe med manuell terapi. Vi vil være et inspirerende og praktisk bidrag til den nye helhetlige tilnærmingen å tenke helse og livskvalitet på. I samarbeid med behandlere og de som ønsker å ta aktivt grep om egen helse, vil vi gjøre det mulig å leve lengre og gladere liv.

Neurowave AS

Peder Ragnvald Køltzow

Helseentrepenør og daglig leder i Neurowave AS

Jeg har vært med å utvikle massasjestoler for det norske bedriftsmarkedet. Det ga meg innsikt i betydningen av å stimulere muskler og bindevev. Studier i refleksologi har lært meg at blokkeringer også kan sitte i det nevrologiske systemet.

 

Å utvikle apparatet NeruomuscleWave ble en naturlig konsekvens av begge: å stimulere muskler, nerver og bindevev med pulserende mekaniske bølger som ligger i hjernens eget frekvensområde. Det har vært en lang reise, hvor jeg også har vært avhengig av hjelp fra erfarne kropps-terapeuter for å komme i mål. Med systemisk behandling av kroppens vev kan vi styrke fundamentet for vitalitet og god helse i befolkningen.

 

Tanken på det gir meg også energi til å spre vår teknlogi og kunnskap til landets terapeuter, og de som vil ta ansvar for egen helse.

Thorun Ranes

Friskvernskonsulent og daglig leder i Neurowave Kompetanse

I store deler av mitt voksne liv har jeg jobbet med trening og helse. Som instruktør har jeg hatt hundrevis av spinningtimer, og ledelsesansvar for drift av treningssenter. De senere år har min hovedfokus vært kosthold og ernæring, inkludert bokutgivelse - "Søtt uten sukker". 

Da jeg utdannet meg til Friskvernskonsulent på Axelsons i Oslo i 2006 fikk jeg innsikt i den terapeutiske betydningen av massasje. Jeg blir ofte impornert over hvor god kjennskap erfarne terapeuter, fra massører til soneterapeuter, har om kroppens systemer.

Desto større er gleden når jeg hører fra de samme menneskene at Neurotapper har gitt dem en ny dimensjon i behandlingen.

Å skape et godt samarbeide med behandlere som ønsker å fremme friskhet og forebygging ser jeg som det mest inspirerende å jobbe med. 

Lars Ranes

Sivilingeniør og helsegründer i

Neurowave AS

Det ble lite ingeniørarbeid, men meditasjon på 1980-tallet, urter på 1990-tallet og senere gründervirksomhet i helsekostselskapet Soma Nordic AS. Det ble solgt i 2015 og ga meg nye muligheter til å satse på helse. I årenes løp har jeg lært av mange eksperter om ernæring, og selv holdt mange foredrag om kosthold og næringstilskudd. Selv om jeg har fått min ukentlig dose trening på treningssenter, og inntatt mange munnfuller økologisk mat og kosttilskudd, har jeg i stor grad neglisjert verdien av kroppsterapi. At de fleste av oss bærer på mange ømme og vonde punkter i muskler og nervepunkter har vært ukjent for meg. Nå har jeg lært betydningen av egenbehandling av mannen bak NeuromuscleWave, Peder Køltzow. Det er nå lett å se at  fokus på ernæring eller kjemi alene kan bli for snevert. Det er ingen grunn til å ta for gitt at kroppens infrastruktur - muskler, nerver og bindvev – er i perfekt stand. Her er det stort potensial i å styrke helsefundamentet i befolkningen.

bottom of page