top of page

Neurowave ™

EGENBEHANDLING

Kveldskurs fra kl. 18 – 21

Dette kurset er for alle som vil lære enkel og praktisk egenbehandling for å øke velvære og forebygge god helse.

 

 • intro til helhetlig helse og kroppens vev og soner

 • hva er "ømme" punkter og hvordan kan de behandles

 • hvordan bruke NeuromuscleWave

 • vi praktiserer på oss selv - egenbehandling

kurs og Workshops

Våre kurs i Neurowave™ behandlinger anbefales for terapeuter som ønsker å lære ny metodikk for effektiv og systemisk behandling av hele kroppen. Vi jobber med sirkulasjonssystemet, nervessytemet, muskelsystemet og det myofascielle systemet.

 

Videre går vi i dybden på ulike problemstillinger som ulik benlengde, hofteproblematikk, muskelspenninger, ømme nervepunkter og dårlig sirkulasjon. Vi vil vise hvordan Neurowave™ fremmer balanse og dynamikk i muskelsamspillet.

 

Neurowave™ Muskelbehandling 

- For Personlige Trenere, Fysikalske Behandlere og 

Dagskurs fra kl. 10 – 17 med hovedfokus på det muskulære systemet

Fundamentet for god balanse og dynamikk i hofte, rygg og nakke, dypt åndedrett og naturlig gange, er piriformis, psoas og diafragma. Vi retter opp skjevheter i hoften, korrigerer benlengde/fotstilling og styrker hele muskelsamspillet. 

​​

 • vi jobber oss oppover fra rygg til bryst, og har hovedfokus på åndedrett og holdningsmuskler: diafragma, psoas og piriformis.

 • vi jobber med adduktorer (innside lår) for å få riktig vinkel og belastning på ben/fot

 • vi øker effekten av behandlingen ved å stimulerer refleksologiske punkter fra nakke til fot

Dagskurs fra kl. 10 – 17 - med "kroppen som tastatur"

Vi jobber med hele kroppen etter refleksologiens 9-punktsystem (spinapunktene). Vi avspenner muskler og bindevev, behandler ømme nervepunkter og øker sirkulasjon i blod og lymfe. Ved å stimulere mekanoreseptorene tilfører vi bevegelsesenergi/vitalitet. Varig bedring oppnås best når holdningsmusklene er avbalanserte og dynamiske, som vi lærer på dagskurset i systembehandling av det muskulære systemet.

 • nervesystemet, og refleksologiens punkter og soner

 • mekanoreseptorenes betydning

 • hvordan lokaliserer ømme og vonde punkter 

 • vi jobber med hele kroppen etter 9-punktsystemet (refleksologi)

Neurowave™ systembehandling 

- det refleksologiske systemet

Neurowave™ Systembehandling

av fotsoner

Dagskurs fra kl. 10 – 17 - med "foten som tastatur"

Vi lærer hvordan vi kan systembehandle ”fotsonene” med NeuromuscleWave™. Soneterapi er blant de mest utbredte komplementære behandlingsformer i Norge. På dette kurset følger vi skolen til den kjente norske refleksologen Charles Ersdal. 

 • systematisk gjennomgang av fotens ”sonekart”

 • hvordan lokaliserer ømme og vonde punkter og soner

 • systemisk stimulering og behandling av fotens soner med NeuromsucleWave ™

 • vi praktiserer på oss selv og andre

Ønsker du å skape kurs i NeuromuscleWave systembehandling™ der du bor?

Da kan du bli kursvert og få de fordelen det innebærer. Du kommer med forslag til kursdato i samråd med oss og interessenter for kurs, og sørger for et passende sted å ha kurset som rommer plass til 4-8 deltagere og plass til 2 – 4 behandlings-benker. Ta kontakt med å sende oss en melding i kontaktskjema dersom du ønsker mer informasjon. 

veien videre for deg som vil bli terapeut

For deg som er terapeut

Terapeuter som har utdannelse og erfaring i å jobbe med vev, vil lett kunne bruke Neurowave Tapper uten videre opplæring. Våre kurs kan likevel være nyttig for profesjonelle behandlere som trenger mer kunnskap om hvordan å jobbe systemisk og helhetlig med muskler, nerver og bindevev. For terapeuter tilbyr vi også spesialkurs i hvordan Neurowave kan brukes i terapi ved bestemte plager og sykdommer. Dette gjøres i samarbeid med helsepersonell og terapeuter som har relevant erfaring og kompetanse.

 

For deg som vil bli terapeut

Våre kurs i Neurowave behandling er ikke en utdannelse for å bli terapeut. Det er en opplæring i hvordan du kan bruke et terapeutisk verktøy for å behandle deg selv og dine nærmeste for å forebygge god helse, øke velvære og underbygge friskhet. Slik kan du understøtte kroppens selvhelbredende egenskaper og ta aktivt grep om egen helse. Å behandle syke mennesker krever mange kvalifikasjoner, både teoretiske og praktiske.

Faget utøves best og tryggest både for deg selv og pasienten hvis du er medlem av en utøverorganisasjon. Seriøse utøverorganisasjoner i Norge er godkjent av Helsedirektoratet. Som medlem i en slik organisasjon kan du melde deg inn i Utøverregisteret i Brønnøysund og få mva-fritak for behandlinger. Som medlem har du forsikringsordning og får hjelp ved pasientklager, samt tilbud til videreutdanning. Hvis du ønsker å vite mer om hvilke krav en godkjent utøverorganisasjon stiller til deg, så kan du ta en titt på hjemmesiden for de to største utøverorganisasjonene for terapeuter i Norge: NLH og NNH

Blant kravene for medlemskap er at du kjenner til regelverket for alternativ behandling, og har kunnskap om annet relevant regelverk: Personvernlovgivningen, pasientrettighetsloven, regelverk for drift av egen praksis, regelverk knyttet til journalføring, helsepersonell-loven mv.

 

Terapeut er ikke en yrkesfaglig beskyttet tittel

Alle kan kalle seg terapeut. Det er likevel mange gode grunner til å ikke kalle seg terapeut hvis du ikke har de kvalifikasjoner som kreves for å være medlem av en seriøs utøverorganisasjon.  Du støtter arbeidet disse organisasjonene gjør for sine medlemmer, pasientene og myndighetene, og viser respekt for den innsatsen som ligger bak for å behandle syke mennesker på en seriøs og kvalifisert måte.

 

Lov om alternativ behandling

For uautorisert helsepersonell, dvs. de som ikke har godkjent helsefaglig yrkestittel i det offisielle helse-Norge, er behandling av syke mennesker regulert av Lov om alternativ behandling: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64

 

Loven opererer blant annet med et skille mellom å behandle syke mennesker og sykdom. Sykdom bør man overlate til offentlig autorisert helsepersonell, og terapeuter som kan tilby nyttig komplimenterende behandling. Alvorlig sykdom som smittsomme sykdommer og kreft skal i følge loven kun behandles av autorisert helsepersonell – ikke terapeuter. Det betyr ikke at kyndige terapeuter ikke kan behandle alvorlig syke mennesker, men da er fokuset ikke sykdommen men å styrke hele mennesket. Syke mennesker kan også ha nytte av å lære seg metoder for egenbehandling som styrker kropp og sinn. Jo lengre og mer alvorlig sykdom, desto viktigere er det å drive denne typen egenbehandling i samarbeid med en kvalifisert terapeut. 

bottom of page